Odpowiedzi

2010-03-28T21:02:06+02:00
Dosłownie kolekta na tę niedzielę brzmi:
"Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen"

A więc kolekta Niedzieli Palmowej to nasza modlitwa mówiąca że bardzo łatwo naśladować kogoś, kogo się widzi. Trudno kiedy ciężko tego kogoś dostrzec. Do tego trzeba od wiernych (a zatem i od nas) ogromnej pokory. O tę pokorę i o mądrość rozumienia wszystkiego tego co dokonał dla nas Jezus Chrystus poprzez tajemnicę zbawienia, a więc swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, prosi kościół dzisiejszą modlitwą kolekty. Kolektę kończy prośba abyśmy poprzez to zrozumienie mogli razem z Chrystusem dostąpić Zmartwychwstania.
2 5 2