Daje dużo punktów ale nie za darmo.

Napisz wypracowanie o tym, jak Irena Sendler ratowała dzieci z Warszawskiego getta. Chodzi o opisanie sposobów, których owa kobieta się podejmowała, aby te dzieci uratować. Przynajmniej 1,5 kartki zeszytowej (15-20 zdań)

2

Odpowiedzi

2009-10-31T10:08:38+01:00
Irena Sendlerowa udzielała pomocy biedocie żydowskiej, szczególną opieką otaczając dzieci. Irena Sendler nie chciała być ślepa i przyłączyła się do konspiracyjnej organizacji społecznej Żegoty, powstałej z inicjatywy Zofii Kossak Szczuckiej, która pisała: „Kto milczy w obliczu mordu- staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten przyzwala”. Zorganizowano pomoc dla prześladowanych Żydów, a Irena Sendler zajęła się ratowaniem dzieci z getta. Wynoszone one były w koszach, pudłach, workach, pod płaszczami, przez przewody kanalizacyjne, wozami strażackimi- wszystko w wielkim lęku i przy współpracy wielu ludzi dobrej woli. W ten sposób udało się uratować około 2500 tys. dzieci: 500 umieszczono w zgromadzeniach zakonnych, 200 w pogotowiach opiekuńczych, 500 w zakładach Rady Głównej Opiekuńczej, 100 starszych skierowano do walki w partyzantce, a około 1300 dzieci oddanych zostało do rodzin zastępczych. Dzięki prowadzonej przez Sendler kartotece prawdziwych nazwisk dzieci i ich miejsc umieszczenia, wiele rodzin odnalazło się po wojnie. Swoją walkę z niemieckim okupantem nieomal przypłaciła życiem, gdyż w 1943 r. została aresztowana i zapadł wyrok o jej rozstrzelaniu. Tylko dzięki pomocy przyjaciół z Żegoty i przekupieniu gestapowca, udało jej się uniknąć kary. Straciła jednak przez to swą tożsamość i od tego czasu przebywała w ukryciu pod nowym nazwiskiem Klara Dąbrowska.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T11:36:02+01:00
Kiedy w drugiej połowie listopada w 1940 r zaczęto likwidacje getta warszawskiego, Irena Sendlerowa zainicjowała szeroko zakrojoną akcję ratowania dzieci. Wyprowadzone z getta trafiały do polskich domów, sierocińców i klasztorów w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie. W przebraniu pielęgniarki wjeżdżała ambulansem na teren getta. Następnie dzieci w różny sposób były przemycane na stronę aryjską. Przygotowano im fałszywe dokumenty i wspierano finansowo. Jednak po wojnie ich prawdziwe dane, które były zaszyfrowane i przechowywane w słoikach można było przywrócić dzieciom. Pod koniec 1943 roku aresztowało ją gestapo. Została skazana na śmierć. Jednak po wpłacie wysokiego okupy została rozstrzelana tylko "na papierze". Do końca wojny ukrywała się pod fałszywym nazwiskiem. W tej sposób Irena Sendlerowa uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Sendlerowa po wojnie pracowała charytatywnie w PCK. Otworzyła wiele domów dziecka i pomagała bezrobotnym ludziom.
1 5 1