1.Odległośc na mapie w skali 1:100000 wynosi 3,5cm.Ile wynosi rzeczywista odległośc?
2.Rzeczywista odległośc między miastami wynosi 300km. Mapę narysowano w skali 1:100 000.Jaka jest odległośc miedzy tymi miastami na mapie?
3.Rzeczywista odległośc między miastami wynosi 50km.Na mapie odległośc miedzy tymi miastami wynosi 5cm.W jakiej skali narysowano mape?

2

Odpowiedzi

2010-03-28T18:43:03+02:00
1 1cm =1km
3,5cm=3,5km
2 1cm=1km
300cm=300km
3 5cm=50km
5:5000000
1:1000000
2010-03-28T18:45:39+02:00
Zad. 1
100000 * 3,5 cm = 350000cm = 3500m = 3,5 km
Odp.rzeczywista odległość to 3,5 km.

zad. 2
300km = 300000m = 30000000cm
30000000cm / 100 000 = 300 cm = 3 m.
odp. na mapie odległość między tymi miastami wynosi 3m.

zad3.
50 km = 50 000 m = 5000000 cm
5000000 cm / 5 cm = 1 000 000
odp. skala tej mapy to 1: 1 000 000.
1 5 1