1. Z poniższych równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:

Mg - > MgO -> Mg(OH)2 -> MgSO4
| | |
\/ \/ \/
MgS Mg(NO3)2 Mg3(PO4)2

Jedna strzałka = 1 przemiana.

2. Z poniższych równań reakcji wybierz to, które obrazuje reakcję zobojętniania. Wybrane równanie zapisz w formie jonowej.

a) Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2H20
b) CaCl2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2HCl
c) AgCl + HNO3 -> AgNO3 + HCl
d) CaO + 2HCl -> CaCl2 + H20

3. To samo polecenie co 2. tylko inne przykłady:

a) CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaCl
b) NaOH + HCl -> NaCl + H2O
c) HCl + AgNO3 -> AgCl + HNO3
d) CuO + 2HCl -> CuCl2 + H20

Z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:54:00+02:00
1.2Mg+O₂->2MgO
MgO+H₂O->Mg(OH)₂
Mg(OH)₂+H₂SO₄->MgSO₄+2H₂O
Mg+S->MgS
Mg+2HNO₃->Mg(NO₃)₂+H₂
3Mg+2Na₃PO₄->Mg₃(PO₄)₂+6Na
2.a)
Ca²⁺+2OH⁻+2H⁺+SO₄²⁻->Ca²⁺+SO₄²⁻+2H₂O
3.b)
Na⁺+OH⁻+H⁺+Cl⁻->Na⁺+Cl⁻+H₂O
1 5 1