Odpowiedzi

2010-03-28T19:11:52+02:00
Cp= ms/mr × 100%
ms- masa substancji
mr- masa roztworu
R1
60%- stężenie
3 kg= mr
ms= 60%×3= 0,63= 1,8 kg
R2
50%- tężenie
2 kg= mr
ms= 0,5×2= 1 kg

Cpc= (ms1+ms2÷mr1+mr2) × 100%
Cpc= (1,8+1÷ 2+3)100%
Cpc= (2,8÷5)100%= 56%

licze na naj ;)