Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:58:10+02:00
Kradzież - człowiek zabiera komuś innemu coś, co nie należy do niego.
Theft - someone else takes a man something that does not belong to him.

Morderstwo - osoba odbiera życie innemu człowiekowi
Murder - the person receives the force of another man

Gwałt - człowiek zmusza drugiego człowieka do stosunku z nim pod groźbą użycia siły lub śmierci
Rape - a man forcing another man to a relationship with him under threat of force or the death