SŁUCHAJCIE TRZEBA NAPISAC PRZEMÓWIENIE !!!
OBY JAK NAJSZYBCIEJ KTO ZDECYDUJE SIE JUZ NAPISAC TO PROSZE O KONTAKT ZE MNA BEDE BARDZO DZIEKOWAL :)

TEAMT : To jest tak z Pieśni XIX Jana Kochanowskiego, którą wam przedstawiłem na dole trzeba napisać właśnie przemówienie !

Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy

Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy,

A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało,

Aby imię przynamniej po nas tu zostało?I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje

Tkając, lejąc w się wszytko, póki zstawa szyje;

Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:

Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami.Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.Komu dowcipu równo z wymową dostaje,

Niech szczepi miedzy ludźmi dobre obyczaje;

Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega,

Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.A ty, coć Bóg dał siłę i serce po temu,

Uderz się z poganinem, jako słusze cnemu;

Prostak to, który wojsko z wielkości szacuje:

Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje.Śmiałemu wszędy równo, a o wolność miłą

Godzi się oprzeć, by więc i ostatnią siłą;

Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem,

Azaby go lepiej dał w cieniu darmo potem?

PozdR ;]

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T18:58:50+02:00
Obywatele Polski!
Jan Kochanowski w Pieśni XIX mówi o powinnościach każdego obywatela wobec własnej ojczyzny, o istocie patriotyzmu. Każdy człowiek powinien pamiętać o tym, że ciało ludzkie ulega po śmierci rozpadowi, a więc każdy powinien usilnie się starać, aby pozostawić po sobie dobre imię. Nie jest prawdziwym człowiekiem ten, co myśli tylko o jedzeniu i piciu, gdyż nie darmo Bóg odróżnił człowieka od zwierząt, dając mu rozum i mowę. Giovanni Picco Della Mirandola przedstawił przecież mit rajski w taki sposób, aby pokazać, że człowiek ma coś więcej niż wszystko inne na świecie ? rozum i wolną wolę. Każdemu człowiekowi powinien przyświecać jeden cel- służba ojczyźnie, w celu zapewnienia sobie dobrej sławy:
"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytkowi dobra wspólnego pomoże."
Sposoby służenia ojczyźnie mogą być różne, w zależności od własnych możliwości, predyspozycji, wrodzonych talentów. Człowiek obdarzony darem wymowy powinien uczyć swych czytelników porządku, praw ojczystych, umiłowania prawdziwej wolności. Natomiast ludzie posiadający odpowiednią siłę i odwagę powinni z bronią w ręku walczyć z poganami, wrogami ojczyzny. Nawet jeśli trzeba oddać w tej walce życie - zdaniem poety - kiedy jest umrzeć młodo, ale w sposób bohaterski, zyskując sobie wieczną sławę, niż żyć długo i umrzeć w zapomnieniu.

pozdro ziom