Odpowiedzi

2010-03-28T18:59:18+02:00
Obliczam objętość pokoju aby obliczyć masę powietrza
V=5×4×3,5 = 70 m³
gęstość powietrza 1,29 kg/m³
masa
m=1,29×70 = 90,3 kg
ilość dostarczonej energi czyli ciepła
Q=mCwΔt
Cw=1008 J/(kg C) ciepło właściwe powietrza z tablic
Δt = 20-0=20 C przyrost temperatury
Q=90,3×1008×20 = 1820448 J
2kW = 2000 W
P=W/t
t=W/P = 1820448/2000 = 910,2 sek = 15,17 min
1 5 1