To są wyrażenia algebraiczne i trzeba napisać wyrażenia na podstawie ich treści.

Zad.1.
W jednym koszyczku jest 5kg jabłek, a w drugim o x kg mniej. Ile jabłek jest w obu koszyczkach razem?

Zad.2.
Bok prostokąta ma długość 4, a drugi jest o x dłuższy. Zapisz wyrażenie opisujące pole prostokąta.

Zad.3.
Jedna przekątna rombu ma a cm, druga jest 4 razy dłuższa. Zapisz wyrażenie opisujące pole rombu.

Zad.4.
Kupiono 5kg cukru po x zł i 6 kg mąki po y zł. Ile zapłacono za te zakupy ?

Zad.5.
Śmietana zawiera x% tłuszczu. Ile tłuszczu znajduje się w a kg śmietany?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:06:04+02:00
1]
5kg=ilosc jabłek w 1 koszu
5-x= ilosć jabłek w 2 koszu
razem jest:
5+5-x=(10-x) kg jabłek
2]
a=1 bok prostokąta
b= 2 bok

a=4
b=a+x
b=4+x

pole=ab
pole=4(4+x)=16+4x
3]
d₁=a cm
d₂=4d₁=4a cm
pole=½d₁d₂=½a×4a=2a²
4]
5x=wartosć cukru
6y=wartość mąki

za zakupy zapłacono:(5x+6y)zł
5]
w a kg śmietany jest :x% tłuszczu

ilość tłuszczu=x%a kg=0,01xa
2010-03-28T19:07:47+02:00
Zad 1
5+5-x= 10-x
zad2
4- dl prostokąta
4 + x -szer prostokąta
2 * 4 + 2 * 4 +x
zad3\
1cm- jedna przekątna
4*1- druga przekątna
2*(1+4*1)
zad4
5kg *x zł+6kg* y zł
zad 5
x%a kg=0,01xa
2010-03-28T19:07:57+02:00
Zadanie 1
5+5-x=10-x

zadanie2
2*4+2*(4+x)=8+8+2x=16+2x=2(8+x)

zadanie3
1/2*a*4a=1/24a2


zadanie4
5x+6y

zadanie5
x/100*a