1)W układzie równoległym odbiorników napięcie na wszystkich odbiornikach jest takie same. Do węzła układu dopływa prąd o natężeni I. Jaką wartość ma natężenie I, jeżelie I1= 2A, R1=6, R2=3, R3=7?
2)Przewodnik wykonany z miedzi ma opór 5 i długość 3m. Jaką średnicę ma drut tego przewodnika?

Proszę o rozpisanie rozwiązań. Dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T19:27:11+02:00
Zad 1
dane
R1 = 6 omów
R2 = 3 omy
R3 = 7 omów
I1 = 2 A
szukane
U - napięcie w obwodzie
I2 - prąd na oporniku R2
I3 - prąd na oporniku R3
I - prąd dopływający do węzła
U = I1R1 = 2 razy 6 = 12 V
I2 = U/R2 = 12/3 = 4 A
I3 = U/R3 = 12/7 = 1,7 A
I = I1 + I2 + I3 = 2 + 4 + 1,7 = 7,7 A
odp
I = 7,7 A
zad 2
dane
R - opór przewodnika = 5 omów
l - długość przewodnika = 3 m
δ - oporność właściwa miedzi = 56 om mm²/m
szukane
s - przekrój przewodnika
R = δl./s
Rs = δl
s = δl/R = 56 razy 3/5 = 33 mm²
odp
s = 33 mm²