Wielu pierwszych chrześcijan było męczennikami, czyli zmarło dając świadectwo, że Jezus zmartwychwstał. Znajdź historię jednego z męczenników i napisz o nim wypracowanie, przedstawiając epokę, w której żył, okoliczności męczeństwa itd.

Bardzo proszę o to wypracowanie jak najszybciej,
z góry dzięki,
daje 20 pkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T06:44:26+02:00
Święta Agata (235-251) pochodziła ze znamienitego rodu,
z Katanii na Sycylii. Jej imię z greckiego oznacza "dobra".
Przekazy mówią, że była niezwykle piękna. Po przyjęciu
chrztu postanowiła żyć w dziewictwie, jednak namiestnik
rzymski Sycylii ubiegał się o jej rękę. Agata jednakże
odrzuciła jego propozycję. Owładnięty żądzą zemsty, po
rozpoczęciu prześladowań chrześcijan przez cesarza
Decjusza jako jedną z pierwszych nakazał uwięzić Agatę.
Gdy nie powiodła mu się próba odebrania jej dobrego
imienia, skazał ją na ciężkie tortury. To wszystko jednakże
nie odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa, któremu
poświęciła swoje życie. Męczennicę rzucono na rozpalone
węgle i w ten sposób poniosła śmierć za wiarę w roku 251,
za panowania rzymskiego cesarza Decjusza (mając jedynie
16 lat). Od razu chrześcijanie otoczyli jej grób wielką
czcią, modląc się o wstawiennictwo Świętej.
2 4 2