Odpowiedzi

2009-10-31T11:23:52+01:00
A[1,3]→x₀=1, y₀=3 B[-1,9]→x₁=[-1] y₁=9 y-y₀=[y₁-y₀]:[x₁-x₀]×[x-x₀] y-3=[9-3]:[-1-1]×[x-1] y-3=-3[x-1] →y=-3x+6→współczynnik a=[-3] b=6 pozdrawiam
1 1 1