Odpowiedzi

2009-10-31T10:59:14+01:00
Spalane całkowite metanu
CH₄ + 2O₂ = CO₂ + 2H₂O
cząsteczka metanu reaguje z 2 cząsteczkami tlenu dając cząsteczkę dwutlenku węgla i dwie cząsteczki wody