1. Wysokość walca ma 16 cm dlugości a długość promienia podstawy jest równa 17 cm. Walec ten przecięto płaszczyzna równoległą do osi i otrzymano w przekroju kwadrat. Oblicz odległość tego przekroju od osi walca.

2. wysokość walca ma 16 cm długości a promień podstawy ma 25 cm długości. Oblicz pole przektoju rownoleglego do osi walca poprowadzonego w odległości 24 cm od tej osi.

3. Średnica podstawy walca ma 14 cm długości a długość wysokości walca jest równa 2 cm. W walec ten wpisano kwadrat w ten sposób że po dwa jego wierzchołki leżą na okręgu odpowiednio dolnej i górnej podstawy. Oblicz długość boku kwadratu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:14:58+02:00

(1) Przekrój równoległy do osi musi mieć wysokość równą wysokości walca, czyli 16 cm. Czyli przekrojem jest kwadrat ABCD o wymiarach 16 X 16

Niech wierzchołki A i B zawierają się w dolnej podstawie walca , zaś C, D w górnej. Odległość wierzchołka A i wierzchołka B od środka podstawy wynosi 17cm (tak samo dla C, D)
Jeśli połączymy środek dolnej podstawy oraz punkty Ai B to otrzymamy trójkąt równoramienny, o ramionach równych 17cm i podstawie 16cm.
Wysokość tego trójkąta to będzie szukana odległość przekroju od osi walca .

Wysokość trójkąta można policzyć z tw. Pitagorasa:
17²=h²+8²
289-64=h²
h²=225
h=15

Odp: Odległość przekroju od osi walca wynosi 15 cm

(2) Tak jak w poprzednim przykładzie: przekrojem jest prostokąt ABCD o wysokości równej wysokości walca, czyli 16 cm . Nie znamy szerokości tego prostokąta.

Wiemy, że wierzchołki A,B należą do dolnej podstawy i ich odległość od osi walca równa się promieniowi podstawy czyli 25 cm ( Analogicznie Ci D)
Znów łączymy środek koła będący dolną podstawą walca oraz punkty Ai B . Otrzymujemy trójkąt równoramienny o ramionach równych 25 cm i szukanej podstawie AB.
Wiemy, że odległość przekroju od osi wynosi 24 cm. Ta odległość to wysokość naszego trójkąta. Podstawę policzymy z tw. Pitagorasa
25²=24²+(1/2IABI)²
625-576=1/4 IABI² /*4
49*4=IABI²
IABI²=196
IABI=14cm

Pole przekroju=14*16=224 cm²
3)nie wiem
4 4 4