Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:19:53+02:00
Obieg wody:

1. Z powierzchni Ziemi paruje woda do atmosfery(z roślin,gleby, morza,rzek itp.)
2.Para wodna gromadzi się w postaci chmur przenoszonych przez wiatr.
3.Ochładzanie chmur powoduje opady.
4.Powrót wyparowanej H2o do zbiorników wodnych, gleb. Woda z gleby jest pobierana przez rośliny.

Obieg azotu:

1. Opady atmosferyczne przedostają się do gleby i wody, tworząc jony amonowe, azotanowe(III) i azotanowe(V), w amoniak przez pewne rodzaje bakterii.

2. Przyswajanie azotu w postaci azotanów(V) i amoniaku przez rośliny zielone następuje po wprowadzeniu ich w aminokwasy i białka roślinne. Rośliny motylkowate wykorzystują azot atmosferyczny przy współudziale bakterii nitryfikacyjnych (nitryfikatory).

3. Azot w postaci białek roślinnych wykorzystywany jest następnie przez konsumentów, czyli pobierany przez zwierzęta roślinożerne. Zwierzęta drapieżne pobierają go z białkami innych zwierząt. Po obumarciu roślin i zwierząt zawarte w nich białka są rozkładane do jonów amonowych (amonifikacja) lub utleniane w procesie nitryfikacji przez bakterie nitryfikujące do przyswajalnych przez rośliny azotanów. Powstałe jony amonowe są ponownie wykorzystywane przez rośliny oraz bakterie nitryfikacyjne i wracają do obiegu azotu.

4. Azotany(V) nie wykorzystane przez rośliny mogą gromadzić się w glebie albo ulec denitryfikacji, polegającej na przekształceniu przez bakterie denitryfikacyjne, w beztlenowym procesie oddychania, jonów azotanowych(V) w jony amonowe (zostające w glebie) i wolny azot, który wraca do atmosfery.

Mam nadzieję że pomogłam liczę na najlepszą odpowiedź!