Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:15:31+02:00
Uniwersał połaniecki miał zachęcić chłopów do udziału w powstaniu kościuszkowskim. Na jego mocy zniesiono poddaństwo oraz zagwarantowano nieusuwalność z użytkowanej ziemi (pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków wobec dworu). Zmniejszono pańszczyznę na czas powstania, a powołanych do wojska zwolniono z jej odrabiania. Uniwersał jednak nie spełnił zamierzonej roli - szlachta często utrudniała chłopom możliwość wstąpienia do wojska.
2 5 2
2010-03-28T19:21:09+02:00
Postanowienia Uniwersału dotyczyły:
ograniczenia poddaństwa chłopów,
nadania im wolności osobistej,
przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, zaległych podatków, zawiadomienie wojewódzkiej komisji porządkowej),
uznania ograniczonego prawa chłopów do dochodzenia swoich spraw w sądach,
zapewnienia nieusuwalności z ziemi, zakazania rugów i potwierdzenia własności podległej,
zmniejszenia pańszczyzny od 1/3 do 1/2,z obietnicą dalszych ulg po wygranym powstaniu,
zawieszenie wykonania pańszczyzny chłopom powołanym do wojska,
polecenia zawierania umów między szlachtą a chłopami,
wprowadzenia urzędu dozorcy, który był pierwszym w dziejach Polski urzędnikiem państwowym reprezentującym sprawy chłopskie. Jeden dozorca miał mieć pod swoją opieką okręg liczący ok. 1000 gospodarstw. Miał dbać o przestrzeganie postanowień "Uniwersału".
1 5 1