Zad1.Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma 15 cm.Oblicz długość boku i pole tego trójkąta.

Zad2. Na trójkącie prostokątnym w którym jedna z przyprostokątnych ma długość 8cm, opisano okrąg o promieniu 5cm. Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

Potrzebne na dzisiaj. Prosze o szybką odpowiedz i dokładne rozpisanie obliczeń. Za zadania daję 55 pkt. I czekam :)

1

Odpowiedzi

2010-03-28T19:22:41+02:00
1]
r okręgu opisanego=⅔ h Δ
h=a√3:2
⅔h=⅔a√3:2=a√3:3=15cm
a√3=45cm
a=45√3:3
a=15√3cm=bok Δ
pole=a²√3:4=(15√3)²√3:4=168,75√3cm²
2]
r okręgu opisanego na Δ prostokątnym =½ c
czyli c=2×5=10cm=przeciwprostokątna
a=8cm
b=√10²-8²=√100-64=√36=6cm

obwód Δ=6+8+10=24cm
pole=½ab=½×6×8=24cm²