1. O jakich postaciach historycznych jest mowa w hymnie Mazurek Dąbrowskiego?
2. Do jakich wydarzeń historycznych odwołuje się utwór?
3. W jakich okolicznościach powstawała pieśń?
4. Jaki pierwotnie nosiła tytuł?
5. Podaj nazwisko twórcy słów Mazurka
6. W XVII w oprócz Mazurka Dąbrowskiego powstała jeszcze jedna pieśń, która obecnie jest hymnem narodowym. Wskaż jaka to pieśń i którego kraju jest hymnem.

1

Odpowiedzi

2015-08-21T12:32:08+02:00
1. Stefan Czarniecki
    Jan Henryk Dąbrowski
    Napoleon Bonaparte

2. Utwór odwołuje się do wydarzeń z XVIII wieku kiedy to Polska straciła niepodległość i próbowała ja odzyskać dzięki Napoleonowi, które po części się udało w 1807 roku kiedy to powstało Księstwo Warszawskie, ale niestety po upadku Napoleona, księstwo się rozpadło.

3. Pieśń powstała w momencie formowania Legionów Polskich we Włoszech.

4. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

5. Józef Wybicki

6. Mazurek powstał w 1797 roku więc to jest XVIII wiek, więc pewnie chodziło Ci o hymn Francji który powstał w 1792 roku i nosi on nazwę La Marseillaise po Polsku Marsylianka. Utwór stworzył Rouget de Lisle. 
13 4 13