Wśród wymienionych wydarzeń we Francji w latach 1789-1799 wskaż to,które chronologicznie jest pierwsze i to,które jest ostatnie.
Smierc Dantona
Likwidacja monarchii-ogłoszenie republiki
Przewrót thermidorański -obalenie Robespierre'a
Smierc Ludwika XVI
Przekształcenie Stanów Generalnych w Zgromadzenie Narodowe
Obalenie Dyrektoriatu-przewrót 18 brumaire'a

1

Odpowiedzi

2010-03-29T14:54:54+02:00

1.Przekształcenie Stanów Generalnych w Zgromadzenie Narodowe
2.Likwidacja monarchii-ogłoszenie republiki
3.Śmierć Ludwika XVI
4.Śmierć Dantona
5.Przewrót thermidorański -obalenie Robespierre'a
6.Obalenie Dyrektoriatu-przewrót 18 brumaire'a