Odpowiedzi

2010-03-28T19:25:33+02:00
Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i wykorzystywany jest niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.
Stosowany jest między innymi: jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów, do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych, jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo papierniczym, w procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów, w procesach petrochemicznych, przy produkcji barwników syntetycznych, przy przeróbce ciekłych produktów koksowania, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący

Zastosowanie wodorotlenku potasu:
- produkcja miękkich mydeł;
- środek suszący;
- środek wybielający;
- odczynnik chemiczny wykorzystywany w laboratoriu
2010-03-28T19:38:36+02:00

Zastosowanie wodorotlenku potasu:
- produkcja miękkich mydeł;
- środek suszący;
- środek wybielający;
- odczynnik chemiczny wykorzystywany w laboratorium