Zad.1
W wyniku reakcji chemicznej 27g glinu z tlenem powstało 51q tlenku glinu. Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej.
Zad.2
Oblicz, ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 177,5g tlenku fosforu(V) P4O10.
Zad.3
W wyniku spalenia 10g wapnia otrzymano 14g tlenku wapnia. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1) W wyniku reakcji chemicznej 27 g glinu z tlenem powstało 51 g tlenku glinu. Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej.
51g - 27g = 24g


2) Oblicz, ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 177,5 g tlenku fosforu (v) P4O10.
177,5g - 100g = 77,5g

3) W wyniku spalania 10 g wapnia otrzymano 14 g tlenku wapnia. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej.
14g - 10g = 4g
143 3 143
2010-03-28T19:23:02+02:00
To jest na prawo zachowania masy

zadanie 1
mO₂ = 51g-27g
mO₂ = 24g

zadanie 2
mP = 177,5g-100g
mP = 77,5g

zadanie 3
mO₂ = 14g-10g
mO₂ = 4g
77 4 77
Komentarz został usunięty
Dzienki*
Dzięki **

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1
Z prawa zachowania masy
4Al + 3O2----->2Al2O3
27g Al + xg O2 = 51g Al2O3
x = 51 - 27
x= 24g tlenu

Zad.2
Z prawa zachowania masy
4P + 5O2---->P4O10
xg P + 100g O2----->177,5g P4O10
x = 177,5 - 100
x = 77,5g O2

Zad.3
2Ca + O2---->2CaO
10g Ca + xg O2----->14g CaO
x = 14 - 10
x = 4g O2
121 4 121