Odpowiedzi

2010-03-29T16:00:53+02:00
Pierwszym krajem w europie, europie którym dokonało się przejście od systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej, była Polska. Upadek komunizmu nastąpił tu w sposób pokojowy, na drodze negocjacji.
Lech Wałęsa postanowił, że „Solidarność” powinna wyjść z podziemia. Rozpoczęta pod koniec tal 80-tych polityka ustępstw była spowodowana splotem wielu okoliczności. Z jednej strony była reakcją na sytuację w kraju: działalność opozycji, popieranej przez kościół, niechęć społeczeństwa wobec władzy, pogłębiający się kryzys gospodarczy. Z drugiej strony była też rezultatem sytuacji międzynarodowej. Wielki wpływ na sprawy Polski miały pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II. Powstał klimat, w którym zmiany w Polsce stały się możliwe. Rok 1988 przyniósł kolejną podwyżkę cen żywności, za czym idzie kolejna fala strajków i protestów. Odżyły solidarnościowe hasła, jak np. „Nie ma chleba bez wolności”, czy też „Nie ma wolności bez Solidarności”. W sierpniu, minister spraw wewnętrznych C. Kiszczak mówił o możliwości spotkania z przedstawicielami różnych środowisk społecznych i pracowniczych. Mówił, że spotkanie mogłoby mieć charakter „okrągłego stołu”. Oferta ta była skierowana głównie do „Solidarności”, która ją przyjęła. Obrady okrągłego stołu były poprzedzane długimi negocjacjami między władzą, a opozycją. Obrazy zaczęły się na początku lutego 1989 r. Przy stole zasiadło prawie 60 osób. Porozumienie podpisano na początku kwietnia. Zawarta w nim została między innymi zgoda na ponowną rejestrację „Solidarności”. Zagwarantowano powrót do pracy ludziom, którzy zostali z niej wyrzuceni w ramach represji. Najważniejsza decyzja dotyczyła nowych wyborów parlamentarnych. Obrady okrągłego stołu zakończyły się w kwietniu, termin wyborów ustalono na 4 czerwca 1989 r. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,7%.W tej turze, „Solidarność” zdobyła 160 na 161 miejsc w sejmie i 92 na 100 – w senacie. W drugiej turze – 161 e sejmie i 99 w senacie. Te wyniki zaskoczyły wszystkich. Solidarność nie spodziewała się aż takiego sukcesu, a władze – aż takiej klęski. W które potem, odbyły się wybory prezydenckie. Prezydentem został generał Wojciech Jaruzelski, premierem Tadeusz Mazowiecki.
6 3 6