Odpowiedzi

2010-03-28T19:28:21+02:00
Atom- najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne. Atomistyczną teorię budowy materii sformułował w roku 1808 John Dalton.

Cząsteczka- obojętne elektrycznie indywiduum chemiczne, złożone z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami chemicznymi

Tablica Mendelejewa- zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.
2010-03-28T19:53:13+02:00
Atom -najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.

Budowa atomu- atom składa się z jądra i otaczających go elektronów. W jądrze znajdują się protony(dodatnie) i neutrony (ujemne). Razem dają zero.

A tablica mendelejewa to jest zbiór wszystkich pierwiastków najkrócej mowiąc. Jest podzielona na rzędy i grupy, na metale i niemetale. pierwiastki ktore sa w pierwszej grupie pionowo mają wartosciowośc 1 w drugiej 2 a w trzeciej 3.

Masz w załącznikach jak wygląda atom i tablica mendelejewa.
^^

A no i zrobiłem to sam nie zrzynałem z neta :D