B) Wysokość trojkata równoramiennego poprowadzona do podstawy ma dl 6. Jaki obwód ma ten trójkąt, jesli jego pole jest równe 16?

c) W okręgu o promieniu 8 poprowadzono cięciwe. Jaką długośc ma ta cięciwa jeśli jej odległośc od środka okręgu jest równa 6?

d) W trójkącie równoramiennym o obwodzie 18 cm wysokosc jest o 1 cm dłuższa od podstawy. Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:22:36+02:00
B) 16 = ½ * 6 * a
16 = 3 * a
5 1/3 = a
Obwód = 5 1/3 + 2b
C) Korzystam z Tw . Pitagorasa x - połowa długości cięciwy
6² + x² = 8²
36 +x² = 64
x² = 64 -36
x² = 28
x = √28 = 2√7
Cięciwa = 2* x = 4√7

D) nie wiem :)