Objętość graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej 8cm, którego podstawą jest równoległobok o podstawie 7cm i wysokości 6cm, wynosi:

Pole ostrosłupa czworokątnego, którego ścianami bocznymi są jednakowe trójkąty równoramienne o podstawie 6cm i wysokości 4cm, wynosi:

Akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach dna 50cm i 40cm oraz wysokości 40cm napełniono do połowy wodą. O ile centymetrów podniesie się poziom wody, jeśli do akwarium dolejemy jeszcze 10 litrów wody?SZYBKO!

1

Odpowiedzi

2010-03-28T19:45:06+02:00
Zad 1
h - wysokość graniastosłupa = 8 cm
a - długość podstawy = 7 cm
h1 - wysokość podstawy = 6 cm
P - pole podstawy = ah1 = 7 razy 6 = 42 cm²
V - objętość graniastosłupa = Ph = 42 razy 8 = 336 cm³
zad 2
a - krawędź podstawy = 6 cm
h - wysokość ściany bocznej = 4 cm
Pp - pole podstawy = a² = 6² = 36 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy ah/2 = 4 razy 6 razy 4/2 = 48 cm²
P - pole powierzchni ostrosłupa = Pp + Pb = 36 + 48 = 84 cm²
zad 3
a - długość podstawy = 50 cm = 5 dm
b - szerokość podstawy = 40 cm = 4 dm
h - wysokość akwarium = 40 cm = 4 dm
V - objętośc akwarium = 5 razy 4 razy 4 = 80 dm³
V1 - objętość wody w akwarium = 80/2 = 40 dm³
10 l = 10 dm³
V2 - objętość wody po dolaniu = 40 + 10 = 50 dm³
h1 - wysokość wody przed dolaniem = 4/2 = 2 dm
Pp - pole powierzchni podstawy akwarium = 5 razy 4 = 20 dm²
h2 - wysokość wody po dolaniu = V2/Pp = 50/20 = 2,5 dm
h2 - h1 = 2,5 - 2 = 0,5 dm = 5 cm
odp
woda podniesie się o 5 cm
12 4 12