Odpowiedzi

2010-03-28T19:32:08+02:00
Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. polegał na przejęciu administracji przez wojsko.
5 3 5
2010-03-28T19:32:49+02:00
Stan Wojenny był wprowadzony w 1981 r. 13 grudnia.
Polegał on na ograniczaniu wolności i praw człowieka i obywatela, takich jak: godność człowieka, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie, ponoszenie odpowiedzialności prawnej, dostęp do sądu, dobra osobiste, sumienie i religia, petycje, oraz rodzina i dziecko.
7 4 7
2010-03-28T19:33:27+02:00
Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., podjętej niejednogłośniena polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych), poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 r.Został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiono go 22 lipca 1983 r.
Jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko.
5 4 5