Fryderyk Franciszek Chopin was the greatest Polish composer who was born in 1810 in Zelazowa Woli.Jego father, Nicholas Chopin, was French by birth, lived and worked as a tutor. His mother, Justyna Krzyżanowski came from Kujawy. She was a very musical person - she played the piano and sang, in a natural way thus became the first music teacher for a small Frycka, how often they called him at home. A few months after the birth of Frederick Chopin family moved to Warsaw, where his father took a job as a teacher in the Warsaw Lyceum. At the age of six years the boy began piano lessons with Wojciech Żywny. Together with his older sister Ludwika musicians at home, most notably playing for four hands. As a sixteen year old Chopin began studying the theory of composition with Jozef Elsner in Warsaw School of Music. During this period, a very significant impact on the development of his talent had intercourse with folk songs and dances of Mazovia, Kujawy, Wielkopolska and Lublin, where he listened with great interest during the holiday spent among others in Szafarnia, Antonin, Sanniki. In 1826 he made his first foreign trip to Berlin, and soon to Vienna (where he appeared in public twice) and to Dresden and Prague. At the age of nineteen he graduated from Chopin music prof. ElsneraW October 1830, Frederick was the last time appeared before an audience of Warsaw. November 2, 1830, he left Warsaw for ever, going first to Dresden, then to Vienna, Salzburg, Munich and 1839 years StuttgartuOd health of a patient with Chopin's tuberculosis worsened every year. In 1848 he was the last concert tour in England and Scotland, giving the 16 November last public concert in London, after which seriously ill. After returning to Paris, did not regain health. He died on 17 October 1849 in an apartment in the Place Vendome, the 12th He was buried at Pere Lachaise cemetery in Paris. Chopin's heart is in Warsaw, in the Church of St. Cross confirmed the city.pilne przetlumaczyc.!!! daje naj.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T19:33:29+02:00
NIE WIEM CZY TO JEST DOKŁADNIE DOBRZE!
Fryderyk Franciszek Chopin was the greatest Polish composer, who was born in 1810 in Zelazowa Woli.Jego father, Nicolas Chopin was French by birth, lives and works as a tutor. His mother, Justine Krzyzanowski from Kujawy. She was a very musical person - she played the piano and sang, in a natural way thus became the first music teacher for a small Frycka, how often they called him at home. A few months after the birth of Frederick Chopin family moved to Warsaw, where his father took a job as a teacher at Warsaw High School. At the age of six years the boy began piano lessons with Wojciech Żywny. Together with his older sister Ludwika musicians at home, most notably playing for four hands. At sixteen, Chopin began studying the theory of composition with Jozef Elsner in the School of Music. During this period, a very significant impact on the development of his talent had intercourse with songs and dances from Mazowsze, Kujawy, Wielkopolska and Lublin, where he listened with great interest during the holidays such as spent in Szafarnia, Antonin, Sanniki. In 1826, he made his first foreign trip to Berlin, and soon to Vienna (where he appeared in public twice) and to Dresden and Prague. At the age of nineteen he graduated from Chopin's music professor. ElsneraW October 1830, Frederick was the last time appeared in public in Warsaw. November 2, 1830, he left Warsaw for all, will be first to Dresden, then to Vienna, Salzburg, Munich, 1839 years StuttgartuOd patient's health has deteriorated to Chopin's tuberculosis every year. In 1848 he was the last concert tour in England and Scotland, giving the 16 November last public concert in London, after which the seriously ill. After returning to Paris, did not regain health. He died on 17 October 1849 in an apartment in the Place Vendome, 12 He was buried at Pere Lachaise cemetery in Paris. Heart in Warsaw, in the Church of St. Cross, confirmed the city.
2010-03-28T19:44:50+02:00
TO TRZEBA BYŁO NA POLSKI PRZETŁUMACZYĆ?? Fryderyk Franciszek Chopin był największym polskim kompozytorem, który urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli.Jego ojciec, Mikołaj Chopin był Francuzem z pochodzenia, mieszka i pracuje jako nauczyciel i wychowawca. Jego matka, Justyna Krzyżanowski pochodzi z Kujaw. Była osobą bardzo muzykalną - grała na fortepianie i śpiewała, w naturalny sposób stała się więc pierwszą nauczycielką muzyki dla małego Frycka, jak często nazywano go w domu. Kilka miesięcy po narodzinach Fryderyka Chopina rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie jego ojciec podjął pracę jako nauczyciel w Liceum Warszawskim. W wieku sześciu lat chłopiec rozpoczął naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego. Razem ze starszą siostrą Ludwiką grywał na cztery ręce. Szesnastoletni Chopin rozpoczął studia w teorii kompozycji u Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki. W tym okresie bardzo znaczący wpływ na rozwój jego talentu miało obcowanie z pieśni i tańców ludowych z Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski i Lublinie, gdzie słuchał z wielkim zainteresowaniem w czasie wakacji spędzanych m.in. w Szafarni, Antoninie, Sannikach. W 1826 roku odbył pierwszą zagraniczną podróż do Berlina, a wkrótce także do Wiednia (gdzie dwukrotnie wystąpił publicznie) oraz do Drezna i Pragi. W wieku dziewiętnastu lat ukończył muzyki Chopina prof. Elsnera. W październiku 1830 roku Fryderyk ostatni raz wystąpił przed publicznością w Warszawie. 2 listopada 1830 opuścił Warszawę na zawsze, udał się najpierw do Drezna, następnie do Wiednia, Salzburga, Monachium, 1839 rok Stuttgartu. Zdrowie Chopina pogarszało się co roku, chorował na gruźlicę. W 1848 roku był na ostatnim tournée koncertowym w Anglii i Szkocji, dając 16 listopada ostatni publiczny koncert w Londynie, po którym ciężko rozchorował się. Po powrocie do Paryża, nie odzyskał już zdrowia. Zmarł 17 października 1849 roku w mieszkaniu przy placu Vendome, 12. Został pochowany na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu. serce Chopina w Warszawie, w Kościele św Krzyża potwierdził miasta.