NIE WYŁUDZAJ PUNKTÓW NIE UM IESZ, NIE MASZ ZAMIARU ZROBIĆ CAŁEGO ANI PRAWIDŁOWEGO SPRAWDZENIA-NIE RÓB!!!!!!!!!!!!!!prsze o obliczenia równań plus sprawdzenia!!!!!!!!
(za brak obliczeń i sprawdzenia niestety zgłoszę odpowiedz jako niewyczerpujacą tematu i maja być wszystkie!!!!!)

zad 1!
a) 3(x-4)-(2x-7)=2(x+5)
b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
c) 2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
d) 6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1) - (4-x)

zadanie 2 xD
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4
c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x)
d) x-(7+2x)=2(x-1)+1

zadanie 3 ostatnie xD
a) 2x-7-[3-2x-2(1-2x)]=x-11
b) 10-[2(1-x)-3(2x+5)]=2(x+5)+1
c) 8-3x-2[4-(x+5)]=3(x+1)-1
d)1-2x-3[2x-(-5+x)]=x+4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:13:26+02:00
Zad 1!
a) 3(x-4)-(2x-7)=2(x+5)
3x-12-2x+7=2x+5
3x-2x-2x=5+12-7
-x=10/:(-1)
x= -10
spr.
3(-10)-2(-10)-2(-10)=5+12-7
-30+20+20=10
10=10


b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
x+x=-1+6-12
2x=-7
x=3,5
spr.
2(-3,5)=-7
-7=-7


c) 2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
2x-6-12-4x=-3x-6+4x-2
2x-4x+3x-4x=-6-2+6+12
-3x=14
x=-4 i 1/7

spr
-3(-4 i 1/7)=14
14=14

d) 6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1) - (4-x)
6x+6+6-3x=4x-2-4+x
6x-3x-4x-x=-6-6-6
-2x=-36
x=18
spr
-2*18=36
36=36


zadanie 2
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x-2
-x+2x=6-9
x= -3
spr
-(-3)+2(-3)=-3
3-6=-3
-3=-3

b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4
4x+5-3x-18=-4+2x-4
x-2x=-8-5+18
-x=5
x=-5
spr.
-5-2*-5=5
-5+10=5
5=5


c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x)
4-15+5X=-x-3+2x
5x+x-2x=-3-4+15
4x=3
x=3/4
spr
4*3/4=3
3=3

d) x-(7+2x)=2(x-1)+1
x-7-2x=2x-2+1
-x-2x=-1+7
-3x=6
x=-2
spr
-3*-2=6
6=6
zadanie 3 ostatnie

a) 2x-7-[3-2x-2(1-2x)]=x-11
2x-7-3+2x+2-4x=x-11
-x=-11+7+3-2
-x=-3
x=3
spr
-3=-3

b) 10-[2(1-x)-3(2x+5)]=2(x+5)+1
10-2+x+6x+15=2x+5+1
7x-2x=6-10+2-15
5x=-17
x=-3,4
spr
5(-3,4)=17
17=17

c) 8-3x-2[4-(x+5)]=3(x+1)-1
8-3x-8+2x+10=3x+3-1
-3x+2x-3x=2-8+8-10
-4x=-8
x=2
spr
-4*2=-8
-8=-8

d)1-2x-3[2x-(-5+x)]=x+4
1-2x-6x-5+x=x+4
-2x-6x+x-x=4-1+5
-8x=8
x=-1
spr
-8(-1)=8
8=8
2010-03-29T00:55:40+02:00
Zad 1!
a) 3(x-4)-(2x-7)=2(x+5)
3x-12-2x+7=2x+10
3x-2x-2x=10+12-7
-x=15
x=-15

spr. 3(-15-4)-(2*(-15)-7)=2*(-15+5)
3*(-19)-(-37)=2*-10
-57+37=-20
-20=-20
L=P

b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
4x-3x+x=-1+6-12
2x=-7
x=-3,5

spr. 2(2*(-3,5)-3)+3*(4-(-3,5))=-(-3,5+1)
2*(-7-3)+3*(4+3,5)=-(-2,5)
2*(-10)+3*7,5=2,5
-20+22,5=2,5
2,5=2,5
L=P

c) 2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
2x-6-12-4x=-3x-6+4x-2
2x-4x+3x-4x=-6-2+6+12
-3x=10
x=-3 i 1/3

spr. 2(-10/3-3)-4(3+(-10/3))= -3(-10/3+2)+2(2*(-10/3)-1)
2*(-10/3-9/3)-4*(9/3-10/3)=-3*(-10/3+6/3)+2*((-20/3)-1)
2*(-19/3)-4*(-1/3)=-3*(-4/3)+2*(-23/3)
-38/3+4/3=4-46/3
-34/3=12/3-46/3
-11 i 1/3=-34/3
-11 i 1/3= -11 i 1/3
L=P

d) 6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1) - (4-x)
6x+6+6-3x=4x-2-4+x
3x-5x=-6-12
-2x=-18
x=9

spr. 6(9+1)+3(2-9)=2(2*9-1) - (4-9)
6*10+3*(-7)=2*(18-1)-(-5)
60-21=2*17+5
39=34+5
39=39
L=P

zadanie 2
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x+2
-x+2x=10-9
x=1

spr. 3(3-1)+2*1=8-2(1-1)
3*2+2=8-2*0
6+2=8-0
8=8
L=P

b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4
4x+5-3x-6=4+2x-4
x-2x=1
-x=1
x=-1

spr. 4*(-1)+5-(3*(-1)+6)=2(2+(-1))-4
-4+5-(-3+6)=2*1-4
-4+5-3=2-4
-2=-2
L=P
c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x)
4-15+5x=-x-3+2x
5x-x=-3+11
4x=8
x=2

spr. 4-5*(3-2)=-2-(3-2*2)
4-5*1=-2-(3-4)
4-5=-2-(-1)
-1=-2+1
-1=-1
L=P

d) x-(7+2x)=2(x-1)+1
x-7-2x=2x-2+1
-x-2x=-1+7
-3x=6
x=-2

spr. -2-(7+2*(-2))=2*((-2)-1)+1
-2-(7+(-4))=2*(-3)+1
-2-3=-6+1
-5=-5
L=P

zadanie 3
a) 2x-7-[3-2x-2(1-2x)]=x-11
2x-7-[3-2x-2+4x]=x-11
2x-7-7+2x+2-4x=x-11
-x=-11+12
-x=1
x=-1

spr. 2*(-1)-7-[3-2*(-1)-2(1-2*(-1))]=-1-11
-2-7-[3-(-2)-2*(1-(-2))]=-12
-2-7-[3+2-2*(-1+2)]=-12
-9-[5-2*1]=-12
-9-[5-2]=-12
-9-3=-12
L=P

b) 10-[2(1-x)-3(2x+5)]=2(x+5)+1
10-[2-2x-6x-15]=2x+10+1
10-2+2x+6x+15=2x+11
8x-2x=11-23
6x=-12
x=-2

spr.10-[2(1-(-2))-3(2*(-2)+5)]=2(-2+5)+1
10-[2*(1+2)-3*(-4+5)]=2*3+1
10-[2*3-3*1]=6+1
10-[6-3]=7
10-3=7
7=7
L=P

c) 8-3x-2[4-(x+5)]=3(x+1)-1
8-3x-2[4-x-5]=3x+3-1
8-3x-8+2x+10=3x+2
-x-3x=2-10
-4x=-8
x=2

spr. 8-3*2-2[4-(2+5)]=3(2+1)-1
8-6-2*[4-7]=3*3-1
8-6-2*(-3)=9-1
2+6=8
8=8
L=P

d)1-2x-3[2x-(-5+x)]=x+4
1-2x-3[2x+5-x]=x+4
1-2x-6x-15+3x=x+4
-5x-x=4+14
-6x=18
x=-3

spr. 1-2*(-3)-3[2*(-3)-(-5+(-3))]=-3+4
1+6-3*[-6-(-8)]=1
1+6-3*[-6+8]=1
1+6-3*2=1
1+6-6=1
1=1
L=P