Monika biorąc prysznic zużywa każdorazowo 35 l wody. Bartek robiąc sobie kąpiel w wannie zużywa każdorazowo 150 l wody.
a) Ile m3 wody zużyje Monika na 100 kąpieli pod prysznicem a ile Bartek na 100 kąpieli w wannie?
b)Jaki będzie koszt tych kąpieli? Przyjmij,że 1 cm3 wody użytej do kąpieli kosztuje 6,61 zł?

2

Odpowiedzi

2010-03-28T19:57:43+02:00
A.
35 l - Monika
150 l - Bartosz

1m³ - 1000 l
35l= 0,035l
0,035 * 100 = 3,5l - Ilość litrów zużyta przez Monikę

150l = 0,15l
0,15 * 100 = 15l - ilość litrów zużyta przez Bartosza

b.
1cm³ = 6,61zł
1dm³ = 1000cm³

3,5dm³ = 3500cm³
3500cm³ * 6,61zł = 23135 zł - Cena jaką zapłaci Monika

15dm³ = 15000cm³
15000cm³ * 6,61zł = 99150zł - Cena jaką zapłaci Bartosz

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:06:21+02:00
Monika 35l zużywa biorąc przysznic.
Bartek 100l zużywa biorąc kąpiel w wannie.
a)
1l to 0,001m³
1m³ kosztuje 6,61zł
Monika:
35l ×100 = 3500l
3500l to 3,5m³
6,61zł : 2 = 3,30zł(wynik 0,5m³)
3m³ × 6,61zł = 19,83zł
3,30zł + 19,83zł = 23,13zł
Bartek:
150l × 100 = 15000m³
15000l to 15m³
15m³ × 6,61zł = 99,15zł
23,13zł + 99,15zł = 122,28zł
Odp.:Koszt tych kąieli będzie wynosił 122,28zł.