Potrzebuję to rozwiązać (jeszcze dziś) gdyż jest to na jutro a o 7.30 mam chemie.... a ja kompletnie nie umiem chemii..proszę pomóżcie!

1.napisz reakcję 3 tl. metalicznych z wodą ( Li2O, CaO, Al2O3) oraz 3 tl. niemetalicznych z wodą ( SO4, CO2, P2O3
oraz każdą z tych reakcji napisz słownie ..

2 Oblicz masy następujących związków:
P2O5
CaO
Fe2O3
N2O

3. podaj nazwy zw. oraz narysuj ich wazory strukturalne
Mg3(PO4)2
FeBr3
K2SO4
Na2CO3

za najlepszą odp. naprawdę bd N.A.J!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:21:42+02:00
1)
Li2O + H2O -> 2 LiOH
tlenek litu + woda-> wodorotlenek litu
CaO + H2O --> Ca(OH)2
tlenek wapnia + woda -> wodorotlenek wapnia
Al2O3+ 3 H20--> 2 Al(OH)3
tlenek glinu + woda -> wodorotlenek glinu

SO3 + H2O ------->H2SO4
+ woda -> kwas siarkowy (VI)
CO2 + H2O ----> H2CO3
dwutlenek węgla + woda -> kwas węglowy

P2O3 + H2O --> H3PO3
+ woda -> kwas fosforowy (III)

2)
**masa P2O5= 2*masa P + 5*masa O
m P205=2*31u + 5*16u = 62 u + 80u = 142 u
**m CaO=40u + 16 u = 56 u
**m Fe2O3 = 2*56 u + 3*16 u =112 u + 48 u =160 u
**m N2O = 2*14 u + 16 u =28 u + 16u=44 u
3)
Mg3(PO4)2 – fosforan (V) magnezu
FeBr3-Bromek żelaza(III)
K2SO4-siarczan potasu
Na2CO3-węglan sodu
Niestety wzorów strukturalnych nie mam jak Ci narysować ;(