Odpowiedzi

2010-03-28T19:47:27+02:00
A) x + 12 = 4 | - 12
x = -8
b)27 - x = 35 | + x - 35
-8 = x
x = -8
c)18 + x = - 7 | -18
x = - 25
d) x - 16 = - 9 | + 16
x = 7
e) 81 - x = - 13 |+ x + 13
94 = x
x = 94
f) - 19 + x = 20 | + 19
x = 39
g) 8 x = 3 | : 8
x = ⅜
h ) ¾ x = - 2 | : ¾
x = - 1⅓
i) - 0,6x = 9 | :(-0,6)
x = - 15
35 4 35
2010-03-28T19:54:28+02:00
A) x + 12 = 4
x = 4 - 12
x = -8/razy (-1)
x = 8
b) 27 - x = 35
-x = 35 + 27
-x = 62/razy 1
x = 62
c) 18 + x = -7
x = -7 + 18
x = 11/razy 1
x = 11
d) x - 16 = - 9
x = -9 + 16
x = 7
e) 81 - x = - 13
x = -13 + 81
x = 68
f) - 19 + x = 20
x = 20 + 19
x = 39
g ) 8x = 3/razy 8
x = 24
h) ¾x = - 2/razy 3/4
x = 1i jedna druga
i) - 0, 6x = 9/razy (-0.6)
x = -5.4
17 4 17
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T19:58:36+02:00
A)x+12=4
x=4-12
x=-8

b)27-x=35
x=27-35
x=-8

c)18+x=-7
x=-7-18
x=-25

d) x - 16 =- 9
x=-9+16
x=7

e) 81 - x =-13
x=-13-81
x=94

f) -19 + x =20
x=20+19
x=39

g) 8x = 3
8x=3|:₃
x=2,67

h ) ¾x =-2 ¾=0,75
0,75x=-2|:₀,₇₅
x=-2,67

i) -0,6x=9
-0,6x=9|:-₀,₆
x=-15

powinno być wszystko dobrze, pozdrawiam

13 3 13