Zad 1
Autokarem liczącym 50 miejsc pojechało na wycieczkę 43 uczniów pod opieką trzech nauczycieli.Jaki procent stanowiły wolne miejsca w tym autokarze?
Zad 2
Pan Baltazar zarabia miesięcznie 1800zł netto.Otrzymał kwartalną premię w wysokości 360 zł.Jaki procent jego miesięcznej pensji stanowi premia?
Zad 3
Syn ma 14 lat, a jego ojciec jest od nirgo starszy o 28 lat.Jakim procentem wieku syna jest wiek ojca?

3

Odpowiedzi

2009-10-31T12:00:34+01:00
1 zadanie 50 ----- 100%
46 ------ x

50x=4600
4600/ 50= 92 % miejsc siedzących
100% 92% = 8 % miejsc wolnych

drugiego zadania i 3 nei potrafie zrobić ale 1 jest na bak dobrze :)
2 4 2
2009-10-31T12:01:32+01:00
Zad 1
43+3=46 -> zajęte miejsca
50-> ilośc miejsc

50-100%
46-x

50x=46* 100%
x= (46 *100%) : 50
x= 4600% : 50
x= 92%

100%-92%=8%
odp. Wolne miejsca stanowiły 8%.

zad.2
1800zł- zarobek
360 zł- premia

1800zł -100%
360zł - x

1800x= 36000%
x= 36000:1800
x= 20%

odp.Premia staanowi 20% jego miesięcznej pensji.

zad.3
14lat- wiek syna
14+28lat= 42 -wiek ojca

14-100%
42-x

14x= 4200%
x= 4200%:14
x=300%


Odp. Wiek ojca jest 300% wieku syna.
1 5 1
2009-10-31T12:03:18+01:00
1.

43+3=46 -liczba pasażerów

50-46=4 -wolne miejsca

4, to 8% z 50 - wolne miejsca (w %)

odp. Wolne miejsca w tym autokarze stanowiły 8%

2.

1800zł - 100%
360zł - x

obliczenia:
(360złx100%):1800zł=20%

odp.: Premia stanowiła 20 procent wypłaty.

3.

wiek ojca:
14+28=42

14lat - 100%
42lata- x

obliczenia:

(42x100%):14=300%

odp.:wiek ojca stanowi 300 procent wieku syna.