Odpowiedzi

2009-10-31T14:25:14+01:00
N - pentan ma wzór: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3, wzór sumaryczny: C5H12

Spalanie całkowite węglowodorów prowadzi do powstania CO2 i H2O:

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Z reakcji widzimy, ze do spalenia 1 mola n - pentanu zużywamy 8 moli O2. Policzymy, jaka to jest objętość:

1 mol gazu (tlenu)------------------------22,4 dm3 gazu (tlenu)
8 moli tlenu-------------------------------x (dm3 tlenu)

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy: x ≈ 179,2 dm3 tlenu ≈ 0, 1792 m3 tlenu

Pozdro)