1. równania reakcji otrzymywania:
- mrówczanu propylu
- octanu etylu
- propionianu metylu

Podaj wzory sumaryczne Cx Hv Oz powstałych produktów.
Jak nazywają się takie związki?

2. równania hydrolizy:
- butanianu butylu
- palmitynianu metylu
- oleinianu propylu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:58:52+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Na strzałkach napisać "stęż. H2SO4"
- mrówczanu propylu
HCOOH + C3H7OH---->HCOOC3H7 + H2O
............................C4H8O2

- octanu etylu
CH3COOH + C2H5OH---->CH3COOC2H5 + H2O
................................C4H8O2

- propionianu metylu
C2H5COOH + CH3OH----->C2H5COOCH3 + H2O
..................................C4H8O2

Powstałe estry są IZOMERAMI

2.
- butanianu butylu
C3H7COOC4H9 + H2O---->C3H7COOH + C4H9OH

- palmitynianu metylu
C15H31COOCH3 + H2O---->C15H31COOH + CH3OH

- oleinianu propylu
C17H33COOC3H7 + H2O---->C17H33COOH + C3H7OH
5 5 5