Wiersz Giovanni Pico della Mirandola „Mowa o godności człowieka”1. Do jakiego tekstu kultury nawiązuje autor?
2.Dlaczego filozof porównuje świat ? jaka role wyznacza bogu a jaką człowiekowi?
3.Wyjaśnij jak rozumiesz odnoszące się do człowieka określenie 'dzieło o nieokreślonym kształcie' ?
4.Jaka jest według renesansowego filozofa najważniejsza cecha człowieka która wyróżnia go spośród innych stworzeń?
5.Na czym polega według autora godność ludzka?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:40:32+02:00
1. autor nawiązuje do biblii i do wydarzeń w niej zawartych.
2.Bóg jest stworzycielem, artystą, budowniczym, architektem- on stworzył świat, przyrodę,zwierzęta a na końcu człowieka ,,najbardziej szczęśliwa i najbardziej godna wszelkiej czci istota"
Rolą człowieka na Ziemi jest docenienie piękna tego co stworzył Bóg. Człowiek ma podziwiać wielkość świata i wszechpotężną moc Boga.
3. Określenie człowieka jako ,,dzieło o nieokreślonym kształcie" oznacza wolną wolę jaką Bóg daje każdemu człowiekowi. Ludzie sami są dla siebie architektami- budowniczymi, sami decydują o swoim życiu o tym co zrobią ze swoim ciałem. Autor piszę, że Bóg zwracając się do Adama mówi: ,, Nie wyznaczam Ci, Adamie (...)ani własnego oblicza,ani też nie daję ci żadnej swoistej funkcji" oraz ,, (...)jako swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiarz sam sobie nadał taki kształt jaki zechcesz'' Człowiek sam może ukształtować swoją osobowość, charakter Bóg stworzył człowieka jako istotę ,,nieukształtowaną"
4. człowiek ma przewagę nad innymi stworzeniami, dlatego, że po pierwsze Bóg dał człowiekowi wszystko to (wartości, zalety) które dał innym stworzeniom każdemu z osobna, a po drugie człowiek jako jedyna istota na Ziemi posiada wolną wolę i to człowiek decyduje o swoim życiu.
5. Renesansowy twórca jest przekonany o swojej wartości, o wyższości człowieka. Uważa, że człowiek jest najbardziej godną wszelkiej czci istotą. Uważa, że ludzka godność polega na wolnej woli, którą posiada każdy człowiek i której nie posiadają inne istoty ziemskie.
53 4 53