Przetłumaczyć na polski...

What’s one of the best days of your life? Last week I visited my friend, Dale Hall, in hospital and he told e a wonderful story.
“ I broke my leg two weeks ago when I fell off my bike. This happened two days before my birthday and I was in hospital for my big day, so of course, I felt really unhappy. I wanted to go and see Mickey Mann, my favourite singer. He was in town for one night only, and I couldn’t go. I felt terrible.
“ On the morning of my birthday, I woke up and I saw my mum and dad by my bed. My dad had a big smile on his face. ‘ Close your eyes, ‘ he said happily. ‘We’ve got a birthday surprise for you!’ I quickly closed my eyes and waited. Suddenly, I heard a guitar playing loudly, so I opened my eyes and a guess who was there! Mickey Mann ! He sang’ Happy Birthay!’ to me, then we had breakfast together before he went to practice for his concert.
“ As, he left, he smiled and waved goodbye. He made me feel very special that day. It was definitely the best day of my life!’’


kto pierwszy ten dostaje naj
trzeba na dziśś

3

Odpowiedzi

2010-03-28T19:57:19+02:00
Co jest jednym z najlepszych dni twego życia? W zeszłym tygodniu odwiedziłem mojego przyjaciela, Dale Hall, w szpitalu i powiedział ea wspaniała opowieść.
"I złamał nogę dwa tygodnie temu, kiedy spadł z roweru. Stało się to dwa dni przed moimi urodzinami i byłem w szpitalu mój wielki dzień, więc oczywiście, czułem się bardzo nieszczęśliwy. Chciałem pójść i zobaczyć Mickey Mann, moja ulubiona piosenkarka. Był w mieście na jedną noc, i nie mogłem. Czułem się okropnie.
"Rano w dniu moich urodzin, obudziłem się i zobaczyłem moją mamę i tatę przy moim łóżku. Mój tata był wielkim uśmiechem na twarzy. "Zamknij oczy, powiedział wesoło. "Mamy urodzinowa niespodzianka dla Ciebie!" Szybko zamknąłem oczy i czekałem. Nagle usłyszałem głośno gra na gitarze, więc otworzyłem oczy i zgadnij kto tam był! Mann Mickey! Zaśpiewał "Happy Birthay!" Do mnie, potem mieliśmy śniadanie razem, zanim udał się do praktyki jego koncert.
"Ponieważ wyjechał, uśmiechnął się i machając na pożegnanie. Uczynił ze mnie, że czuje się bardzo specjalny dzień. To był zdecydowanie najlepszy dzień w moim życiu!''
2010-03-28T19:58:21+02:00
, Co jest jednym z najlepszych dni twego życia? W zeszłym tygodniu odwiedziłem mojego przyjaciela, Dale Hall, w szpitalu i powiedział ea wspaniała opowieść.
"I złamał nogę dwa tygodnie temu, kiedy spadł z roweru. Stało się to dwa dni przed moimi urodzinami i byłem w szpitalu mój wielki dzień, więc oczywiście, czułem się bardzo nieszczęśliwy. Chciałem pójść i zobaczyć Mickey Mann, moja ulubiona piosenkarka. Był w mieście na jedną noc, i nie mogłem. Czułem się okropnie.
"Rano w dniu moich urodzin, obudziłem się i zobaczyłem moją mamę i tatę przy moim łóżku. Mój tata był wielkim uśmiechem na twarzy. "Zamknij oczy, powiedział wesoło. "Mamy urodzinowa niespodzianka dla Ciebie!" Szybko zamknąłem oczy i czekałem. Nagle usłyszałem głośno gra na gitarze, więc otworzyłem oczy i zgadnij kto tam był! Mann Mickey! Zaśpiewał "Happy Birthay!" Do mnie, potem mieliśmy śniadanie razem, zanim udał się do praktyki jego koncert.
"Ponieważ wyjechał, uśmiechnął się i machając na pożegnanie. Uczynił ze mnie, że czuje się bardzo specjalny dzień. To był zdecydowanie najlepszy dzień w moim życiu!''


google tłumacz polecam ;-)))) ;D
2010-03-28T20:13:47+02:00
, Co jest jednym z najlepszych dni twego życia? W zeszłym tygodniu odwiedziłem mojego przyjaciela, Dale Hall, w szpitalu i powiedział mi wspaniała opowieść. ;Złamałem nogę, dwa tygodnie temu, kiedy spadł z roweru. Stało się to dwa dni przed moimi urodzinami i byłem w szpitalu mój wielki dzień, więc oczywiście, czułem się bardzo nieszczęśliwy. Chciałem pójść i zobaczyć Mickey Mann, moja ulubiona piosenkarka. Był w mieście na jedną noc, i nie mogłem. Czułem się okropnie.Rano w dniu moich urodzin, obudziłem się i zobaczyłem moją mamę i tatę obok mojego łużka.. Mój tata był wielkim uśmiechem na twarzy. ;Zamknij oczy, powiedział wesoło.;Mamy urodzinowa niespodzianka dla Ciebie! Szybko zamknąłem oczy i czekałem. Nagle usłyszałem głośno gra na gitarze, więc otworzyłem oczy i zgadnij kto tam był! Mann Mickey! Zaśpiewał Sto lat! do mnie, potem mieliśmy śniadanie razem, zanim udał się do praktyki jego koncert. ;Ponieważ wyjechał, uśmiechnął się i machając na pożegnanie. Uczynił ze mnie, że czuje się bardzo specjalny dzień. To był zdecydowanie najlepszy dzień w moim życiu!