(najpierw trzeba przeczytać ,,Hymn o Miłości'') 1. Co jest tematem utworu,
2. Co cechuje miłośc? Podaj określenia tekstu,
3. Jakie istotne w życiu człowieka wartości tracą swą moc bez miłości?
4. Jakimi środkami poetyckimi posłużono się , chcąc opisać miłośc?
5. Treść,,Hymn o miłości'' można podzielić na dwie wyraźnie różniące się części. gdzie kończy się pierwsza częśc?? Uzasadnij odp.
6. Wiele wyrazów powtarza się , zwłaszcza na początku wersów. Jaka jest funkcja tych powtórzeń??
7. Czego miłośc się nie dopuszcza? Wypisz wszystkie sformułowania zawierające przeczenie ,,nie''. wyjaśnij zasadę pisowni ,,nie'' z zapisanymi wyrazami.
8. Czy zgadzasz się z twierdzeniem św. Pawła z Tarsu , że miłość jest największym darem, jaki może w swoim życiu otrzymać człowiek? Uzasadnij odp.
Bardzo proszę o pomoc bo niechcę dostać ,,kolejnej'' pały...:( z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:16:43+02:00
1.Tematem utworu jest okazywanie miłości .2
2.Zazdrość, łaska , okazywanie uczucia .
3. Bez miłości stajemy sie samotni , wszystko traci sens . Myślimy że możeby bez miłości życ ? to nie prawda ..
4.Przymiotniki.
5.Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość." to jest 2 częśc ponieważ opowiada nam o przeszłości .
6. Funkcją tych powtórzen jest przyciąganie odbiorcy do tekstu i większe zainteresowanie sie wierszem .
7.
8. Tak miłość jest najcenniejsza w życiu, bez miłości stajemy się bezwartościowi jestesmy samotni .
4 2 4