Zad.1 Na łące pasą się owce i gęsi.Razem mają 20 głów i 64 nogi.Ile jest owiec,a ile gęsi ?

zad.2 Pręt o długości 2m pocięto na trzy kawałki.Drugi kawałek jest dwukrotnie dłuższy od pierwszego a trzeci o 40 cm krótszy niż pierwszy. Oblicz długość każdego kawałka.

zad.3 Kamil wydał 25% swoich pieniędzy i jeszcze złotówkę . Zostało mu 1.25 zł.Ile Kamil miał pieniędzy na początku ?

zad.4 Za 10 kalkulatorów graficznych i 4 naukowe Rada Rodziców zapłaciła 2680 zł kalkulatorów graficzny jest o 205 zł droższy od naukowego.Ile kosztował kalkulator graficzny a ile naukowy.

zad.5 Długość prostokąta jest o 7 cm większa od jego szerokości.Oblicz wymiary prostokąta wiedząc ,że jego obówd jest równy 44 cm.


DAJE NAJ !!

2

Odpowiedzi

2010-03-28T20:32:57+02:00
Zad.1
x - ilość owiec
y - ilość gęsi
{ x + y = 20
{ 4x + 2y = 64 |: (-2)

{ x + y = 20
+{ -2x - y = -32
-x = -12 | *(-1_
x = 12
12 + y = 20 | -12
y = 8

Odp.: Jest 12 owiec i 8 gęsi

zad.2
x - pierwszy kawałek
2x - drugi kawałek
x - 40 -trzeci kawałek

2m = 200 cm (bo wynik wyjdzie w cm)
x + 2x + x - 40 = 200
4x - 40 = 200 | + 40
4x = 240 | : 4
x = 60
2x = 120
x - 40 = 60 - 40 = 20

Odp.: Pierwszy kawałek miał długość 60 cm, drugi 120 cm, a trzeci 20 cm.

zad.3
1,25 + 1 = 2,25

2,25 - 75%
x - 100%

x = (2,25 * 100%) : 75% = 225 : 75 = 3 zł

Odp.: Kamil na początku miał 3 zł.

zad.4
x - kalkulator graficzny
y - kalkulator naukowy

{ 10x + 4y = 2680
{ x = y + 205 | - y

{ 10x + 4y = 2680
{ x - y = 205 | *4

{ 10x + 4y = 2680
-{ 4x - 4y = 820

6x = 1860 | : 6
x = 310
y = x - 205
y = 310 - 205
y = 105

Odp.: Kalkulator graficzny kosztuje 310 zł, a naukowy 105 zł.

zad.5
x - szerokość
x + 7 - długość
2x + 2*(x + 7) = 44
2x + 2x + 14 = 44
4x + 14 = 44 | - 14
4x = 30 | : 4
x = 7,5
x+7 = 7,5 + 7 = 14,5

Odp.: Długość prostokąta wynosi 14,5 cm, a szerokość 7,5 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:39:42+02:00
Zadanie 1
x-ilosc owiec
y-ilosc gesi

x+y=20
4x+2y=64

x=20-y
4(20-y)+2y=64

x=20-y
80-4y+2y=64

x=20-y
-2y=-16/:-2

x=20-y
y=8

x=20-8
y=8-gesi
x=12-owiec

zadanie 2
x-pierwszy kawalek
2x-drugi kawalek
x-40-trzeci kawalek

x+2x+x-40=200
4x=240/:4
x=60 cm-pierwszy kawałek

2x=2*60=120cm - drugi kawałek

60-40=20cm - trzeci kawałek

zadanie 3
x-ilosc pieniedzy na początku
x-(25%x+1)=1,25
x-0,25x-1=1,25
0,75x=2,25/:0,75
x=3zł

zadanie 4

x-cena naukowego
x+205 - cena graficznego

10(x+205)+4x=2680
10x+2050+4x=2680
14x=630/:14
x=45zł-cena naukowego

45+205=250-cena graficznego

zadanie 5
x-szerokosc
x+7-dlugosc
2x+2(x+7)=44
2x+2x+14=44
4x=30/:4
x=7,5-szerokosc
7+7,5=14,5-dlugosc