Jeżeli w grupie n osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki, to liczba uścisków dłoni wynosi 1/2n (n-1).
a)Oblicz, ile uścisków dłoni wymieniliby, witając się w ten sposób:
czterej panowie: wszyscy uczniowie twojej klasy np16:
......................... ...........................................
b)W sejmie zasiada 460 posłów. Ile uścisków dłoni wymieniliby posłowie, gdyby każdy witał się z pozostałymi przez podane ręki?
...............................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:09:23+02:00