Zad1.
Podane twierdzenia zapisz w formie zdania warunkowego " Jeżeli.. , to ... " oraz wskaż założenie i tezę.

a)W trójkącie równobocznym miary kątów wewnętrznych są równe .

b) W trójkącie prostokątnym suma miar kątów ostrych jest równa 90°.

c) W równoległoboku kąty przeciwległe są przystające.

d) W rombie przekątne są prostopadłe .

e) Liczba naturalna podzielna przez 21 jest podzielna przez 3 i przez 7.

f) Liczba naturalna podzielna przez 9 jest podzielna przez 3.

g) Liczba naturalna , której ostatnią cyfra jest 0 dzieli się przez 10.

1

Odpowiedzi

2015-09-09T12:30:36+02:00
A) Jeżeli trójkąt jest równoboczny, to kąty wewnetrzne są równe.
b) Jezeli trójkąt jest prostokątny, to suma miar kątów ostrych jest równa 90°
c) Jeżeli figura jest równoległobokiem, to jej kąty przeciwległe są przystające.
d) Jeżeli figura jest rombem, to jej przekątne są prostopadłe.
e) Jeżeli liczba naturalna podzielna jest przez 21, to dzieli się też przez 3 i 7.
f) Jeżeli liczba naturalna dzieli się przez 9, to dzieli się też przez 3.
g) Jeżeli ostatnią cyfrą liczby naturalnej jest 0, to dzieli się ona przez 10.
6 4 6