Odpowiedzi

2010-03-28T20:10:09+02:00
Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o krawędziach długości 3cm, 4cm, 1dm?

1dm=10cm
P=2*3cm*4cm+2*3cm*10cm+2*4cm*10cm
P=24cm+60cm+80cm
P=164cm²
odp.pole prostopadłościanu wynosi 164cm²
2.
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 216cm. Oblicz pole powierzchni tego sześcianu?

sześcian ma 12 krawędzi
216cm:12=18cm-długość krawędzi
pole
a=18cm
P=6*a²
P=6*324cm
P=1944cm²
odp.pole powierzchni sześcianu wynosi 1944cm²
45 4 45
2010-03-28T20:12:15+02:00
Najpierw to z polem prostopadłościanu:
a = 3 cm
b = 4 cm
c = 1 dm = 10 cm

W sześcianie mamy 3 pary ścian - a*b, a*c oraz c*b, więc pole jego powierzchni wynosi:
2 * (a*b + a*c + b*c) = 2 * (12 + 30 + 40) = 2 * 82 = 164 [cm²]


To z sześcianem:
Sześcian ma 12 krawędzi, więc 216/12 = 18 [cm]
Sześcian składa się z 6 identycznych ścian a²

6 * a² = 6 * 324 = 1944 [cm²]
21 4 21