Proszę niech ktoś sprwdzi czy to jest poprawnie:

Once, many people have written letters to keep each other contact. Then, when the telephone became popular, and it was soon to talk to who you wanted. But, writing a letter can not live chat and phone conversations can not send documents. Then, when the technique began to move on invented a new kind of mail - e-mail. It has advantages and disadvantages. For example, in the few seconds it comes to the recipient which is much needed when you want to upload your document to someone quickly, and the list needs a few days. E-mail attachment możemu attach a document which contains, np.umowę or simply pictures or movie. There are also disadvantages of such mail. Sometimes it happens that the e-mail reaches the recipient, or block our email because someone sent us a lot of photos at once. Therefore, I recommend the use of e-mail when chcey send a document, and if this is an important message is using the "receipt".

3

Odpowiedzi

2010-03-28T20:11:23+02:00
Can not- skrót to can`t zazwyczaj takiej formy się używa
Powinno być dobrze.
2010-03-28T20:13:09+02:00
2010-03-28T20:20:33+02:00
Raz, wiele osób pisało listy do wzajemnie kontakt. Wtedy, gdy telefon stał się popularny, a wkrótce rozmawiać z kim chciał. Ale, pisząc list nie może czat na żywo i rozmów telefonicznych nie można wysyłać dokumentów. Wtedy, gdy techniki ruszył na wynalazł nowy rodzaj mail - e-mail. Ma zalety i wady.Ma zalety i wady. Na przykład, w kilka sekund dochodzi do odbiorcy, który jest bardzo potrzebne, gdy chcemy przesłać dokument do kogoś szybko, a na liście potrzebuje kilku dni. E-mail możemu zajęcia dołączyć dokument, który zawiera, np.umowę lub po prostu zdjęcia lub filmu.Istnieją również wady takiego mail. Czasami zdarza się, że e-mail dotrze do odbiorcy, lub zablokować nasz e-mail, ponieważ ktoś przysłał nam dużo zdjęć na raz. Dlatego polecam korzystanie z e-mail chcesz wysłać dokument, a jeśli jest to ważna wiadomość jest za pomocą ...
Bardzo dobrze napisałaś to wypracowanie ;**