Odpowiedzi

2010-03-28T20:24:39+02:00
Metoda metal + kwas
1) Ni + 2HNO₃ → Ni(NO₃)₂ + H₂
metoda tlenek metalu + kwas
2) NiO + 2HNO₃ → Ni(NO₃)₂ + H₂O
metoda zobojętniania
3) Ni(OH)₂ + 2HNO₃ → Ni(NO₃)₂ + H₂O
metoda sól I + sól II → sól III + sól IV<strzałka w dół>
4) NiSO₄ + Pb(NO₃)₂ → Ni(NO₃)₂ + PbSO₄<strzałka w dół>
metoda sól I + kwas I → sól II + kwas II
5) Ni₃(PO₄)₂ + 6HNO₃ → 3Ni(NO₃)₂ + 2H₃PO₄