1.Lucyna zbiera i suszy pojedyncze owoce drzew i krzewów. Ma w swym zbiorze: 8owoców głogu, 4owoce jarzębiny i 3owoce jałowca. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjmując ze zbioru jeden eksponat trafi na owoc który nie jest owocem jałowca?
2.Z tali kart losujemy kartę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania karty na której liczba jest mniejsza od 6.

1

Odpowiedzi

2009-11-01T11:36:51+01:00
1.Lucyna zbiera i suszy pojedyncze owoce drzew i krzewów. Ma w swym zbiorze: 8owoców głogu, 4owoce jarzębiny i 3owoce jałowca. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjmując ze zbioru jeden eksponat trafi na owoc który nie jest owocem jałowca?

moc Ω=(8+4+3)=15
bo w sumie ma 15 owoców

A- zdarzenie polegające na tym że nie wylosuje jałowca
A' - zdarzenie polegające na tym że wylosuje jałowiec

moc A'= 3
P(A')=moc A'/moc Ω=3/15

P(A)+P(A')=1
P(A)=1-P(A')=1-3/15=12/15=4/5

skorzystałem z twierdzenia o zdarzeniu przeciwnym


2.Z tali kart
losujemy kartę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania karty na której liczba jest mniejsza od 6.

w talii mamy 52 karty

moc Ω=52

A - losujemy kartę mniejszą od 6
czyli mogą to być cztery 2,cztery 3, cztery 4, cztery 5

czyli moc A=4+4+4+4=16
P(A)=moc A/ moc Ω=16/52=4/13