Kąt rozwarcia pewnego stożka wynosi 60stopni oznacza to a-przekrój osiowy tego stożka jest trójkątem rozwartokątnym b-średnica podstawy tego stożka jest równa wysokości stożka c-tworzaca stozka jest 2x większa od promienia podstawy d-tworząca stozka jest nachylena do podstawy pod katem którego sinus wynosi ½ oblicz

1

Odpowiedzi

2009-10-31T13:57:20+01:00
Zalacznik troche inny
alfa przy wierzcholku =60stopno
k=2r

ODP c