Wyjaśnij pojęcia
monastycyzm-
sobór-
patriarcha-
papież-
opactwo-
dogmat-
herezja-
marchia-
hrabstwo-
monarchia patrymonialna-
patrocinium-
prekarium-
commendatio-
beneficjum-
lenno-
felonia-
immunitet-
wiec plemienny-
opole-
monarchia patrymonialna-
komes-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:34:46+02:00
1. monastycyzm to życie religijne, polegające na życiu w wspólnocie
2. sobór to zgromadzenie wszystkich biskupów
3. patriarcha z Nowego testamentu wiemy, że patriarcha to określenie protoplasty
4. papież stoi na czele kościoła rzymskokatolickiego i jest to biskup żymu
5. opactwo na czele opactwa stoi opat a opactwo to klasztor katolicki
6. dogmat w religii jest to twierdzenie przyjęte bezwarunkowo
7. herezja pojęcie związane z religią chrześcijańską i odnosi się do jej wydarzeń
8. marchia granica Cesarstwa Karolińskiego a później Świętego cesarstwa Rzymskiego
9. hrabstwo jest to terytorialna jednostka administracyjna
10. monarchia patrymonialna jest to forma państwa feudalnego
11. patrocinium
12. prekarium jest to rodzaj umowy w okresie feudalnym
13. commendatio
14. lenno jest to posiadłość, którą nadawał senior wasalowi
15. felonia jest to złamanie zobowiązań przez wasala lub seniora
16. immunitet jest to prawna instytucja
17. wiec plemienny to zgromadzenie w którym brali udział wolni męszczyźni
18. opole to miasto na prawach powiatu znajdujące się w Polsce
19. monarchia patrymonialna to najstarsza forma państwa feudalnego
20. komes to dostojnik skupiający władzę administracyjną
2 3 2