Odpowiedzi

2009-10-31T12:32:49+01:00
Uczestnikami zabawy w teatr są uczniowie i opiekun a także inne osoby zaproszone do współpracy (zawodowy aktor, plastyk, reżyser, rodzice). Uczniowie pełnią funkcję „aktorów” i „widzów” (gdy dochodzi do przedstawienia), dorośli – funkcję animatorów.


Uczestnicy procesu twórczego czyli szkolnego teatru propozycji to uczniowie w wieku 10-15 lat. Samo zgłoszenie się ucznia do zespołu teatralnego jest wystarczającym powodem jego przyjęcia. Chodzi tu bowiem o rozwój człowieka. Każdy człowiek jest twórczy i niepowtarzalny. Przyjmuje się więc wszystkich, dając im takie same szanse rozwoju i radość tworzenia. Każdy może zostać aktorem.


W wypadku, gdy efektem pracy zespołu staje się przedstawienie teatralne (wydaje się, że jest ono naturalnym skutkiem gier dramatycznych i dalszej pracy twórczej z tworzywem teatralnym), należy mówić także o widzu jako jego uczestniku. Jest to uzasadnione wtedy, gdy przedstawienie odbywa się przed widownią, która nie brała udziału w otwartych próbach. Widzem jest uczeń-rówieśnik, czasem widzów stanowi nieco młodsza lub dorosła widownia (koledzy z młodszych klas, rodzice).