Proste 4 zadanka :) daje naj

1. Napisz równanie, korzystając z informacji: Zegar na wieży spóźnia się o 2 godziny. przyjmij czas rzeczywisty - y na zegarze -x

2. Podaj 2 punkty należące do wykresu funkcjii okreslonej wzorem y=-2x-8

3. W trójkącie ABC |∢A|=|∢B|=45°, |BC|=4CM . oblicz pole trójkąta

4.Rozwiąż układ równan :

3x-0,75y=-0,75
5x+¾y=¾

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:19:43+02:00
1. y = x + 2

2. (-2,-4) , (-4, 0)

3. trojkat prostokatny wiec P = 1/2*|BC| * |AC|
|AC| = |BC| = 4 cm
P =1/2* 4² = 8 cm²

4. 3x-0,75y=-0,75 /*4
5x+¾y=¾ /*4

12x - 3y = -3 /:3
20x + 3y = 3

y = 4x + 1
20x + 12x + 3 = 3

y = 4x + 1
x = 0

x=0
y=1

pzdr ;)
1 5 1