Prosze niech ktoś to przeczyta i powie mi czy dobrze przetłumaczony jest ten tekst please

Kiedyś wiele osób pisało listy, żeby utrzymać ze sobą kotakt. Potem gdy popularny stał się telefon i można było szybko porozmawiać z kim się chciało. Ale, pisząc list nie można porozmawiać na żywo, a rozmawiając telefonem nie można przesłać dokumentów. Wtedy gdy technika zaczęła posuwać się dalej wymyślono nowy rodzaj poczty – e-mail. Ma on wady i zalety. Np. W kilka sekund dochodzi do odbiorcy co jest bardzo potrzebne gdy chcemy komuś szybko przekazać dokument, a list potrzebuje kilku dni. Do e-maila możemy dołączyć załącznik który zawiera jakiś dokument, np.umowę albo poprostu zdjęcia czy filmik. Są też wady takiej poczty. Czasem zdarza się, że e-mail nie dojdzie do odbiorcy albo zablokuje naszą pocztę, bo ktoś wysłał nam za dużo zdjęć naraz. Dlatego polecam korzystanie z e-mail gdy chcey wysłać jakiś dokument, a jeśli jest to ważna wiadomość to korzystając z opcji „ potwierdzenia odbioru”.

Once, many people have written letters to keep each other contact. Then, when the telephone became popular, and it was soon to talk to who you wanted. But, writing a letter can not live chat and phone conversations can't send documents. Then, when the technique began to move on invented a new kind of mail - e-mail. It has advantages and disadvantages. For example, in the few seconds it comes to the recipient which is much needed when you want to upload your document to someone quickly, and the list needs a few days. E-mail attachment możemu attach a document which contains, np.umowę or simply pictures or movie. There are also disadvantages of such mail. Sometimes it happens that the e-mail reaches the recipient, or block our email because someone sent us a lot of photos at once. Therefore, I recommend the use of e-mail when chcey send a document, and if this is an important message is using the "receipt".

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:16:57+02:00
Zależy na jakiej ocenie Ci zależy według mnie jest to dobrze i ja bym taką pracę oddał : )