Sen miałem dziwny. a tak to było: w tłumie kosmitów na placu stałem. dwanaście ich oczu na mnie patrzyło ale zarysów ciał nie widziałem. wtem usłyszałem - hej ziemianie zadam ci teraz trudne pytanie. musisz się spieszyć bo gdy noc minie chcemy mieć rozwiązanie. kilku z nas ma jak ty oczu parę. o siedmiu więcej ma ich dwie pary a czworo oczu ponad twą miarę. mam ja ma brat mój ojciec stary. połowę grupy już omówiłem reszta much druhów ma oko jedna. z jaką liczną grupą tutaj przybyłem? spróbuj obliczyć nim gwiazdy zbledną.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T09:36:32+02:00
ANALIZA DANYCH:
200-liczba oczu wszystkich kosmitów
x- liczba kosmitów dwuokich Kilku z nas ma, jak ty , oczu parę.
x+7-liczba kosmitów czterookich O siedmiu wiecej ma ich dwie pary.
3 liczba kosmitów sześciookich A czworo oczu ponad twa miarę Mam ja, ma brat i ojciec stary.
x+x+7+3– liczba kosmitów jednookich Połowę grupy już omówiłem, Reszta mych druhów ma oko jedno.

ROZWIĄZANIE:
Obliczam liczbę kosmitów dwuokich
2x+4(x+7)+6*3+x+x+7+3=200
2x+4x+28+18+x+x+10=200
8x+56=200
8x=200-56
8x=144 /:8
x=18

Teraz obliczam ilość wszystkich kosmitów
x+x+7+3+x+x+7+3,
18+18+7+3+18+18+7+3=92

Odp: Wszystkich kosmitów było 92 osobników.